Spring naar inhoud

Wat is een verslaving ?

Een verslaving is geen zeldzaamheid en komt voor in alle lagen van de bevolking sinds het ontstaan van de mensheid.

Wat is een verslaving ? Je kan het zo stellen dat de verslaafde een steeds terugkerend gedrag vertoont, een voortdurend, dwangmatig drang om een middel te gebruiken, met de onmogelijkheid om deze drang onder controle te houden, ondanks de negatieve gevolgen die het gebruik van deze middelen met zich meebrengt.

Je kan het zo stellen dat bijna iedereen een soort verslaving heeft. De ene persoon wat meer dan de andere. Er zijn dan ook veel soorten verslavingen waarvan veel mensen niet beseffen dat ze verslaafd zijn.

iedereen heeft een verslaving

De soorten verslavingen is meestal een verslaving aan gewoonte, gebruik of handeling, of aan een middel.

Gewoonteverslaving is een verslaving

zoals een Gokverslaving - Rookverslaving - Chatverslaving - Internetverslaving - Gameverslaving - Seksverslaving - Workaholisme. Zoals je zelf merkt is een gewoonteverslaving een verslaving aan een handeling die voor een persoon van belang is om zich goed te voelen of een kick te krijgen.

Een middelenverslaving is een verslaving

die in stand wordt gehouden door het gebruik van een middel of substantie, die op zichzelf verslavend is doordat het een directe werking in de hersenen heeft. Dit noemt men een psychoactief middel of drug.

Er bestaan 3 verschillende categorieën psychoactieve middelen, namelijk:

1 - De verdovende middelen, bijvoorbeeld alcohol en opium
2 - De stimulerende middelen als amfetamine, cocaïne en nicotine
3 - Verder bestaan er nog geestverruimende middelen, bijvoorbeeld THC (de werkzame stof in marihuana) of LSD.

De meest verspreide verslavingen zijn die aan alcohol en sigaretten: andere zeer verslavende middelen zijn cocaïne, GHB, heroïne en amfetamine.

Sommige verslavingen blijven vaak onopgemerkt zoals verslaving aan medicatie, dit zoals benzodiazepinen, de zogenaamde angstdempers en slaapmiddelen als diazepam, oxazepam en alprazolam.

Jaren aan een stuk worden herhalingsrecepten opgehaald door de patiënt tot de arts er lucht van krijgt en tenslotte ingrijpt of andere wegen gaat zoeken om de verslaving in stand te houden.

Geestelijk of lichamelijk verslaafd

Geestelijke verslaving betekent dat iemand een stof denkt nodig te hebben of denkt lekker te vinden en niet meer zonder kan. Deze vorm van verslaving is persoonsgebonden, omdat verschillende mensen verschillende dingen lekker vinden. Bij geestelijke verslaving kan iemand zodanig naar een stof verlangen dat alle gedachten draaien om het gebruiken en verkrijgen van die stof. De mentale verslaving kan de chemische balans binnen de hersenen verstoren en daardoor ook een daadwerkelijke lichamelijke invloed hebben.

Binnen de verslaving aan een stof wordt er ook gesproken over een lichamelijke en geestelijke verslaving. Een lichamelijke verslaving houdt in dat het menselijk lichaam gewend is geraakt aan de stof die intensief gebruikt wordt, en zich heeft aangepast aan die stof. Wordt er in zo'n geval gestaakt met het gebruiken van die stof, dan ontstaan er ziekteverschijnselen zoals koorts, slapeloosheid en braken. Dit noemt men onthoudingsverschijnselen. Het steeds meer nodig hebben van een verslavende stof om hetzelfde effect te bereiken noemt men tolerantie, wat vrijwel altijd voorkomt bij een verslaving.